Windows xp wireless network connection validating identity

22 Jan

NET Framework dla urządzeń mobilnych, działających na Windows CE lub Windows Mobile. IL jest potem konwertowany do kodu maszynowego w miejscu, gdzie dany software jest instalowany lub (częściej) w czasie uruchomienia przez kompilator Just-In-Time (JIT). Jak ta nazwa sugeruje, tzn., że pamięć dla instancji klasy jest zarządzana przez zbieracza śmieci, ale to też znaczy jeszcze więcej. NET z korzyściami i ograniczeniami, jakie to pociąga za sobą. samochód ——————————————————————————————————– układ hamulcowy układ sterowania układ napędowy ——————————————————————————————————– pedał tarcze linki kierownica linki tłoki świece wał wtryski Terminy ‘private’ i ‘shared’ odnoszą się do tego jak zestaw składowy jest stosowany, a nie są to jakiekolwiek wewnętrzne atrybuty zestawu składowego. Zasadniczą część tego stanowi wirtualna maszyna, która zamienia powstały po kompilatorze intermediate language (IL) na kod maszynowy. NET i C są dostarczane dla zamiany kodu źródłowego na IL. Zawarta jest też wielka biblioteka klas, które zawierają całą funkcjonalność, która jest najbardziej potrzebna–programowania GUI Windowsa (Windows Forms), dostęp do bazy danych (ADO. solution —————————————————————————————————— projekt (application) projekt (application) projekt (application) ——————————————————————————————————- klasa1 klasa2 klasa3 klasa1 klasa2 klasa1 klasa2 klasa3 klasa4 np.Jest kilka czynników, które mogą wpływać na tę ścieżkę (taki jak host App Domain i pliki konfiguracyjne aplikacji), ale dla zestawów składowych weakly named ścieżka poszukiwania jest normalnym katalogiem aplikacji i jego podkatalogów. Jeśli dokładnie ta wersji nie jest dostępna, odnoszący (referring) zestaw składowy nie załaduje innego zestawu składowego z inną wersją.Dla zestawów składowych strongly named, ścieżka poszukiwania jest GAC, a potem jest ścieżka zestawu składowego typu private. Jest możliwe nadpisać to zachowanie w pliku config dla odnoszącego (który ma odniesienie) zestawu składowego–odniesienia do pojedynczej wersji lub zakresu wersji odniesionego zestawu składowego mogą być przekierowane do konkretnej wersji. wersja1.0.0.0 do 2.0.0.0 może być przekierowana do wersji 3.0.125.3.

NET Framework SDK zawiera kompilatory wiersza polecenia dla C , C# i VB. NET framework, ktore zawierają: – Wspólny System Typów (Common Type System, CTS)- wymóg, które ustala jak agent czasu urchomienia określa używa i zarządza typami (klasami). Implementacje CLI nie-Microsoft CLI zawierają Mono and Dot GNU Portable. Każde CLI zawiera: – środowisko wykonania (VES)- środowisko, w którym typy są wykonywane – system typów (CTS)- zestaw klas do użytkowania – język pośredni (IL)- język, którego rozumie wirtualna maszyna – specyfikacja języka (CLS)- wymogi dotyczące języków – metadane- dane do opisu danych właściwych Przykłady CLI: – CLR z . Wspólna Infrastruktura Języka (Common Language Infrastructure, CLI) jest określeniem podstaw .Ograniczenia w version policy dla zestawów składowych strongly named może powodować problemy, kiedy dostarczamy łat lub ‘hot fixes’ dla konkretnych zestawów składowych w aplikacji.Aby uniknąć przymusu zmian w pliku config lub plikach publisher policy razem z hot fix, to ma sens dla ponownego użycia wersji tego samego zestawu składowego dla hot fix.W rzeczywistości jedynym sposobem na wyładowanie typu . patrzymy na źródło dla moniker zaprojektowany przez Jason Whittington i Don Box. Nie oferuje deterministyczne destrukcji z powodu algorytmu zbieracza śmieci.NET ma być zniszczenie App Domain, do której jest załadowany. Pracuje on co pewien czas przechodząc przez listę wszystkich obiektów, które są aktualnie odnoszone przez aplikację.Podstawowym celem App Domain ma być izolowanie aplikacji jedna od drugiej a zatem to jest szczególnie użyteczne w hostowaniu scenariuszy takich jak ASP. App Domain może być zniszczona przez hosta bez wpływu na inne App Domains w danym procesie. NET wymusza izolację App Domain przez trzymanie kontroli nad użyciem pamięci–cała pamięć w App Domain jest zarządzana przez agenta czasu uruchomienia .Procesy Win32 dostarczają izolacji przez posiadanie odrębnych przestrzeni adresowych w pamięci. NET, więc ten agent uruchomienia może zapewnić, że App Domains nie mają dostępu do swoich kawałków pamięci.